Edukacja
Rosnąca popularność prywatnych liceów – co oferują?

Rosnąca popularność prywatnych liceów – co oferują?

Szkoła średnia to istotna rzecz. Nastolatkowie zaczynający w nim edukację stają u progu dorosłego życia. Decyzja związana z odpowiednim wyborem liceum może rzutować na całe życie(a). Biorąc pod uwagę kondycję polskiej(go) edukacji coraz częściej rodzice decydują się na umieszczenie swoich pociech w prywatnych liceów(ach). W związku z tym, warto przyjrzeć się co oferują licea prywatne. Gdańsk, Kraków, Wrocław, ale również mniejsze miasta charakteryzują się coraz większym i zróżnicowanym wyborem.

Z czego wynika popularność prywatnych liceów?

Prywatne szkolnictwo ma się w Polsce coraz lepiej. Jest to efektem przynajmniej kilku czynników. Jednym z nich jest niedofinansowanie sektora publicznego przez rząd. Można się także spotkać z argumentem, że poziom nauczania w szkołach publicznych stale ulega obniżeniu. Licea prywatne ze względu na swoją finansową niezależność od rządowych dotacji mogą zapewnić sobie na pokonanie tych przeszkód. Przeważnie wbrew panującym(ch) stereotypom(ów) narzucają wyższy standard nauczania. Nacisk w tego typu szkołach kładziony jest głównie na naukę języków obcych i systematyczny rozwój dziecka. Prywatne liceum w Gdańsku często ma do dyspozycji innowacyjne(ych) pomocy naukowych. Ponadto zespół nauczycielski(a) składa się doświadczonych praktyków o dużej wiedzy i otwartym spojrzeniu. Brak ogólnodostępnej rekrutacja(i) skutkuje tym, że liczba uczniów bywa ograniczona, co także może nieść z sobą pozytywne rezultaty. Dzięki temu, nauczyciel może poświęcić każdemu studentowi więcej uwagi na indywidualne konsultacje.

Generalnie jedynym(ą) minusem liceów prywatnych jest fakt, że są odpłatne. W związku z tym nie każdego rodzica stać na pokrycie kosztów. Należy tu jednak dodać, że w dużej ilości szkół(ach) uiszczenie czesnego zawiera w sobie różnego rodzaju wyjazdy, wyjścia do kin, muzeów czy teatrów. 

Z jaką ofertą wychodzą do rodziców i uczniów prywatne licea

Poprzez rosnącą(ej) konkurencję(i) na rynku, licea prywatne dążą do tego aby prześcigać się w oferowanych nastolatkom i ich opiekunom udogodnieniach. Jest to pozytywne zjawisko z perspektywy zainteresowanych.

Prywatne licea prezentują się jako placówki stawiające na dobre relacje międzyludzkie – na pracę w grupie oraz indywidualną. Dzięki dosyć małym grupom lekcyjnym, nastolatkowi dedykuje się więcej czasu ulepszając jego mocne strony i zmniejszając jego mankamenty. Tego typu spojrzenie pozwala na ułatwienie w odkryciu zainteresowań oraz predyspozycji nastolatka. Pomoc w rozwoju przynosi w efekcie gruntowne przygotowanie do wejścia w dorosłość oraz na rynek zawodowy.

Poza tym spory nacisk kładzie się na prowadzenie różnego typu warsztatów, spotkań z inspirującymi osobami czy też zajęć praktycznych. Dzięki temu młody człowiek ma okazję zdobyć wiedzę nie tylko akademicką, ale także praktyczną. Ponadto coraz więcej szkół nawiązuje współpracę z uniwersytetami. Dostają dzięki temu wsparcie od najlepszych praktyków w określonych dziedzinach.

Czym się kierować wybierając prywatną szkołę?

Decydując się na tego typu liceum w pierwszej kolejności trzeba uwzględniać zainteresowania ucznia, jak również wymagania, które przed sobą wyznacza. Dobrze przed podjęciem ostatecznej(go) decyzji spędzić jakiś czas na zastanowieniu się nad przyszłością. Określony i świadomy swych ambicji uczeń dzięki odpowiedniemu wsparciu opiekunów i pedagogów może osiągnąć więcej. Aplikacja do prywatnego liceum startuje od kontaktu ze szkołą, następnie ma miejsce indywidualna(ej) rozmowy rodziców i aplikującego z przedstawicielstwem placówki. Na podstawie tego typu wywiadu środowiskowego najczęściej zapada decyzja o kwalifikacji ucznia do kolejnych etapów naboru. Podsumowując – trzeba być świadomym jakie cele przyświecają liceum i upewnić się, że współgrają z celami ucznia i jego rodziców.