Edukacja
Mikroskopy i ich rodzaje

Mikroskopy i ich rodzaje

Mikroskop umożliwia nam oglądanie malutkich obiektów, których nie możemy zobaczyć gołym okiem, a także takich które są widoczne, ale dostrzeżenie jakiś ich elementów i drobiazgów jest niemożliwe. Urządzenie to składa się z części optycznej i mechanicznej. Układ optyczny odpowiada za właściwe oświetlenie próbki i jej powiększanie. Układ mechaniczny zapewnia właściwe położenie elementów układu optycznego.

Podstawowe rodzaje mikroskopów

Znajdziemy ogromne ilości najróżniejszych mikroskopów, różniących się od siebie techniką w jaki się je używa, miejscem, w którym są stosowane oraz szczegółowością, którą zapewniają podczas ich używania. Początkowo wszelkie tworzone mikroskopy były typu optycznego, ale od tamtej pory podrasowano znacznie te urządzenia i aktualnie wyróżnić możemy co najmniej kilkanaście różnych rodzajów mikroskopów. Są to dla przykładu mikroskop akustyczny, elektronowy, holograficzny, operacyjny, fluorescencyjny, stereoskopowy i mikroskop konfokalny.

Jakie są różnice pomiędzy mikroskopami?

Mikroskopy różnią się sposobem działania, na przykład mikroskop akustyczny korzysta z fal ultradźwiękowych aby otrzymać powiększony obraz, a mikroskop holograficzny wykorzystuje pomiar natężenia i fazy promieniowania rozproszonego przez obiekt. Mikroskop atomowy dla odmiany korzysta z wiązki elektronów aby otrzymać obraz. Rozdzielczość mikroskopu zależy od wielkości energii elektronów i wielkości fal. 

Część z mikroskopów jest odświeżonąwersją mikroskopu optycznego jak przykładowo mikroskop pomiarowy, który wykorzystywany jest przy bezdotykowym mierzeniu długości w układzie współrzędnych prostokątnych a także biegunowych a także kątów, lub mikroskop fluorescencyjny, który działa na procesie fluorescencji i fosforescencji, w miejsce, lub wspólnie z procesami odbicia i absorpcji światła. Taka sytuacja jest również w przypadku mikroskopu stereoskopowego, który odróżnia się również tym, że posiada dwa okulary, zamiast jednego, dzięki czemu możliwe jest oglądanie obrazu 3D.

Gdzie można wykorzystać mikroskop konfokalny?

Mikroskop konfokalny jest podkategorią mikroskopu optycznego. Chodzi o to, że podobnie jak mikroskop świetlny do tworzenia obrazu korzysta z widma światła widzialnego. Wyróżniamy dwa mikroskopy konfokalne – jeden, który korzysta z wiązki promieni laserowych, i drugi, który korzysta z punktowego światła białego.

Różnica między mikroskopią optyczną a konfokalną wygląda w ten sposób, że do soczewki mikroskopu konfokalnego dociera tylko sygnał z jednej płaszczyzny ogniskowania a w mikroskopie świetlnym za to dochodzi sygnał z całego przekroju egzemplarza. Dzięki temu otrzymujemy nasilony kontrast i rozdzielczość.

Mikroskop konfokalny znajduje zastosowanie w dermatologii w trakcie wykonywania nieinwazyjnych metod diagnostycznych. Pozwala ona na obrazowanie skóry in vivo – czyli na żywym organizmie. Ma on także zastosowanie w okulistyce. Pozwala on na kompleksowe postawienie diagnozy chorób rogówki, ale też przy zastosowaniu mikroskopu konfokalnego możliwe jest zaobserwowanie procesów zapalnych albo guzów w obrębie spojówki.

Źródło: Kawaska – mikroskop konfokalny