Inne
Jakie uprawnienia są potrzebne, aby móc świadczyć usługi wysokościowe?

Jakie uprawnienia są potrzebne, aby móc świadczyć usługi wysokościowe?

Niekiedy pojawiają się takie sytuacje, w których trzeba wykonać prace na wysokościach. Wtedy pojawia się pytanie jakie są potrzebne uprawnienia do takich prac. Prace na wysokościach należą do ryzykownych, dlatego konieczne jest zachowanie odpowiedniej ostrożności. Prace wysokości realizuje się na rusztowaniach, pomostach, masztach, drabinach, kominach oraz na innych budowlanych konstrukcjach.

 Jeśli ktoś będzie chciał tego typu zadania wykonywać powinien uzyskać specjalne uprawnienia oraz przechodzi kurs BHP. Potrzebne będzie również lekarskie orzeczenie o tym, że osoba może wykonywać pracę na wysokości. 

Szkolenie BHP powinno mieć charakter stanowiskowy i odnosić się do ryzyka i niebezpieczeństw związanych z pracą na wysokościach. Uprawnienie jest wydawane przy uwzględnieniu stanu psychofizycznego danej osoby. Tylko wtedy można realizować usługi wysokościowe. Osoba, która ma taką pracę wykonywać musi być zdrowa i gwarantować opanowanie. Osoba, która takie zadania realizuje musi zachować spokój między innymi w sytuacjach stresujących.

Sprawdź jak robią to profesjonaliści: usługi wysokościowe warszawa